Index

:-) INVEST AS

Orgnr: 995849364

mobil: 901 46 429
adresse: Skanselien 37

organisasjonsnummer

995849364

navn

:-) INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2010-08-24

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Skanselien 37"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5034", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2010-08-18

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

995849364

navn

:-) INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Skanselien 37

forradrpostnr

5034

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

24.08.2010

stiftelsesdato

18.08.2010

tlf

tlf_mobil

901 46 429

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

07.05.2015

regnskap

regnskap #0

orgnr

995849364

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2022639, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8667428, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 5579601}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3087826}}, "journalnr": "2020766860", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "995849364"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 5146174, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 102840}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 5043334}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3521254, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1076810}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2444444}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8667428}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3030332, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 634456}, "driftsresultat": 3330294, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3964750}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 438204, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 509029}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 70825}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3768498}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 995858266 [navn] => :-) PROSJEKTER [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2010-08-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 995849364 [oppstartsdato] => 2010-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Skanselien 37"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5034", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?