Index

INVESTORPROSJEKT 289 AS

Orgnr: 818047282

adresse: Dronning Mauds gate 3

id

15017

organisasjonsnummer

818047282

navn

INVESTORPROSJEKT 289 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-11-14

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Dronning Mauds gate 3"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0250", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-10-20

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["PB 1396 VIKA"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0114", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818047282

navn

INVESTORPROSJEKT 289 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Dronning Mauds gate 3

forradrpostnr

0250

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

PB 1396 VIKA

ppostnr

0114

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

14.11.2016

stiftelsesdato

20.10.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818047282

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 9732, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4114, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4114}}, "journalnr": "2021133615", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818047282"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4114, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -19886}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4114}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -5612, "totalresultat": -5612, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5625}, "driftsresultat": -5625, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 13, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 13}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -5612}}]

Reserver mot visning?