Index

ISAKSEN INTERIØR AS

Orgnr: 812244922

adresse: Konglevegen 16

id

1634

organisasjonsnummer

812244922

navn

ISAKSEN INTERIØR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-25

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "74.103", "beskrivelse": "Interiørarkitekt, interiørdesign og interiørkonsulentvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Konglevegen 16"], "kommune": "MELHUS", "landkode": "NO", "poststed": "GIMSE", "postnummer": "7227", "kommunenummer": "5028"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812244922

navn

ISAKSEN INTERIØR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Konglevegen 16

forradrpostnr

7227

forradrpoststed

GIMSE

forradrkommnr

5028

forradrkommnavn

MELHUS

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

74.103

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

25.07.2013

stiftelsesdato

15.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812244922

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1961466, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 142501, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 46754}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 95747}}, "journalnr": "2020712007", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812244922"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 118213, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 88213}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 24288, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 24288}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 142501}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 4491, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 18699}, "driftsresultat": 6301, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 25000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -544, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 13}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 557}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 5757}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912250717 [navn] => ISAKSEN INTERIØR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-07-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "74.103", "beskrivelse": "Interiu00f8rarkitekt, interiu00f8rdesign og interiu00f8rkonsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812244922 [oppstartsdato] => 2013-05-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Konglevegen 16"], "kommune": "MELHUS", "landkode": "NO", "poststed": "GIMSE", "postnummer": "7227", "kommunenummer": "5028"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?