Index

ISE INVEST AS

https://www.isenergi.no

Orgnr: 815447352

tlf: 75 60 01 00
webside: www.isenergi.no
adresse: Follaveien 73

id

8581

organisasjonsnummer

815447352

navn

ISE INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-05-28

naeringskode1

{"kode": "35.111", "beskrivelse": "Produksjon av elektrisitet fra vannkraft"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Follaveien 73"], "kommune": "FAUSKE", "landkode": "NO", "poststed": "FAUSKE", "postnummer": "8208", "kommunenummer": "1841"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-05-18

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 4"], "kommune": "FAUSKE", "landkode": "NO", "poststed": "FAUSKE", "postnummer": "8201", "kommunenummer": "1841"}

naeringskode2

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt", "hjelpeenhetskode": true}

hjemmeside

www.isenergi.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815447352

navn

ISE INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Follaveien 73

forradrpostnr

8208

forradrpoststed

FAUSKE

forradrkommnr

1841

forradrkommnavn

FAUSKE

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 4

ppostnr

8201

ppoststed

FAUSKE

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

35.111

nkode2

00.000

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

28.05.2015

stiftelsesdato

18.05.2015

tlf

75 60 01 00

tlf_mobil

url

www.isenergi.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815447352

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2513449, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 86558, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 86558}}, "journalnr": "2021482886", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815447352"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -9965317, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 79395}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -10044712}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 10051875, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 301875}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 9750000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 86558}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -11902, "totalresultat": -11902, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 15278}, "driftsresultat": -15278, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 16, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 16}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -15262}}]

Reserver mot visning?