Index

ISEBAKKE EIENDOM AS

Orgnr: 811691232

adresse: Isebakkeveien 25

id

367

organisasjonsnummer

811691232

navn

ISEBAKKE EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-12

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Isebakkeveien 25"], "kommune": "HALDEN", "landkode": "NO", "poststed": "HALDEN", "postnummer": "1788", "kommunenummer": "3001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-13

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811691232

navn

ISEBAKKE EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Isebakkeveien 25

forradrpostnr

1788

forradrpoststed

HALDEN

forradrkommnr

3001

forradrkommnavn

HALDEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.03.2013

stiftelsesdato

13.02.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811691232

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1895504, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5702363, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 5200000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 502363}}, "journalnr": "2020630434", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811691232"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 5137337, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2223216}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2914122}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 565026, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 565026}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5702363}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 19877863, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 182282}, "driftsresultat": -182282, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 20060145, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 20060350}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 205}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 19877863}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911699001 [navn] => ISEBAKKE EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-03-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811691232 [oppstartsdato] => 2013-02-13 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Isebakkeveien 25"], "kommune": "HALDEN", "landkode": "NO", "poststed": "HALDEN", "postnummer": "1788", "kommunenummer": "3001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?