Index

ISEBAKKE HOLDING AS

Orgnr: 820416082

adresse: C.J. Hambros plass 2A

id

21298

organisasjonsnummer

820416082

navn

ISEBAKKE HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-02-09

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["C.J. Hambros plass 2A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0164", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-01-02

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Prokurist AS", "Postboks 6718 St.Olavs plass"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0130", "kommunenummer": "0301"}

naeringskode2

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

820416082

navn

ISEBAKKE HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

C.J. Hambros plass 2A

forradrpostnr

0164

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

c/o Prokurist AS Postboks 6718 St.Olavs plass

ppostnr

0130

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

00.000

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.02.2018

stiftelsesdato

02.01.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

820416082

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2128199, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 40246322, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 39217069}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1029253}}, "journalnr": "2020877909", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "820416082"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 9765472, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 9994430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -228958}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 30480850, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 100850}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 30380000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 40246322}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -210943, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 84236}, "driftsresultat": -84236, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -126707, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1328259}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1454966}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -210943}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920513344 [navn] => ISEBAKKE HOLDING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-02-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 820416082 [oppstartsdato] => 2018-01-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["C. J. HAMBROS PLASS 2A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0164", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Prokurist AS", "Postboks 6718 St.Olavs plass"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0130", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt", "hjelpeenhetskode": true} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?