Index

ISLEK EIENDOM AS

Orgnr: 819137242

adresse: Søbstadvegen 62C

id

17808

organisasjonsnummer

819137242

navn

ISLEK EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-15

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Søbstadvegen 62C"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "HEIMDAL", "postnummer": "7088", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819137242

navn

ISLEK EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Søbstadvegen 62C

forradrpostnr

7088

forradrpoststed

HEIMDAL

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.06.2017

stiftelsesdato

20.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819137242

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2400879, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 26731325, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 26599559}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 131766}}, "journalnr": "2021361213", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819137242"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1726931, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1626931}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 25004393, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 145524}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 24858869}}, "sumEgenkapitalGjeld": 26731325}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 379879, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 568558}, "driftsresultat": 777775, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1346332}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -290698, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 16}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 290714}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 487077}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918907548 [navn] => ISLEK EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-04-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819137242 [oppstartsdato] => 2016-12-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Su00f8bstadvegen 62C"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "HEIMDAL", "postnummer": "7088", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2017-05-20 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?