Index

ISOLA HOLDING AS

Orgnr: 813003252

tlf: 35 57 57 00

id

3202

organisasjonsnummer

813003252

navn

ISOLA HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "23.990", "beskrivelse": "Produksjon av ikke-metallholdige mineralprodukter ikke nevnt annet sted"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "PORSGRUNN", "landkode": "NO", "poststed": "PORSGRUNN", "postnummer": "3946", "kommunenummer": "3806"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1968-10-30

naeringskode2

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

813003252

navn

ISOLA HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

forradrpostnr

3946

forradrpoststed

PORSGRUNN

forradrkommnr

3806

forradrkommnavn

PORSGRUNN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

23.990

nkode2

68.209

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

30.10.1968

tlf

35 57 57 00

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

813003252

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2429901, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 314427000, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 296545000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 17882000}}, "journalnr": "2021379042", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "813003252"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 132254000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 126364000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 5890000}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 182173000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 74587000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 107586000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 314427000}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 8134000, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 12208000}, "driftsresultat": 9735000, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 21943000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -144000, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5722000}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 5866000}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 9591000}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 979805209 [navn] => ISOLA HOLDING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1998-04-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "23.990", "beskrivelse": "Produksjon av ikke-metallholdige mineralprodukter ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 813003252 [oppstartsdato] => 1990-03-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "PORSGRUNN", "landkode": "NO", "poststed": "PORSGRUNN", "postnummer": "3946", "kommunenummer": "3806"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", "hjelpeenhetskode": true} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?