Index

IT FOR ALLE AS

https://www.itforalle.no

Orgnr: 811715492

webside: www.itforalle.no
adresse: Justlia 31

id

421

organisasjonsnummer

811715492

navn

IT FOR ALLE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-18

naeringskode1

{"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Justlia 31"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4634", "kommunenummer": "4204"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-13

hjemmeside

www.itforalle.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811715492

navn

IT FOR ALLE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Justlia 31

forradrpostnr

4634

forradrpoststed

KRISTIANSAND S

forradrkommnr

4204

forradrkommnavn

KRISTIANSAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

62.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

18.03.2013

stiftelsesdato

13.03.2013

tlf

tlf_mobil

url

www.itforalle.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811715492

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2339677, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 474446, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 425000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 49446}}, "journalnr": "2021396417", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811715492"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 447951, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 417951}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 26496, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 26496}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 474446}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -35193, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 16889}, "driftsresultat": -16889, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -34, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 36}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -16923}}]

Reserver mot visning?