Index

ITAVDELING1 AS

Orgnr: 812979612

mobil: 901 96 949
adresse: Kobbervikdalen 67

id

3152

organisasjonsnummer

812979612

navn

ITAVDELING1 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-12-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kobbervikdalen 67"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3036", "kommunenummer": "3005"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-12-02

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 2010 Strømsø"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3003", "kommunenummer": "3005"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812979612

navn

ITAVDELING1 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kobbervikdalen 67

forradrpostnr

3036

forradrpoststed

DRAMMEN

forradrkommnr

3005

forradrkommnavn

DRAMMEN

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 2010 Strømsø

ppostnr

3003

ppoststed

DRAMMEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.12.2013

stiftelsesdato

02.12.2013

tlf

tlf_mobil

901 96 949

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

11.03.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812979612

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2041699, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 439071, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 133333}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 305738}}, "journalnr": "2020790834", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812979612"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -15440, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -45440}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 454511, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 454511}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 439071}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -89525, "totalresultat": -89525, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1961202}, "driftsresultat": -89453, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1871749}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -73, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 83}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 156}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -89525}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 913027329 [navn] => ITAVDELING1 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-01-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 812979612 [oppstartsdato] => 2013-12-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kobbervikdalen 67"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3036", "kommunenummer": "3005"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 2010 Stru00f8msu00f8"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3003", "kommunenummer": "3005"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?