Index

ITO PALLPACK GRUPPEN AS

https://www.intertransport.no

Orgnr: 812983482

tlf: 23 30 26 00
webside: www.intertransport.no
adresse: Konows gate 5

id

3155

organisasjonsnummer

812983482

navn

ITO PALLPACK GRUPPEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Konows gate 5"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0192", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1970-01-15

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 9176 Grønland"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0134", "kommunenummer": "0301"}

hjemmeside

www.intertransport.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812983482

navn

ITO PALLPACK GRUPPEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Konows gate 5

forradrpostnr

0192

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 9176 Grønland

ppostnr

0134

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

15.01.1970

tlf

23 30 26 00

tlf_mobil

url

www.intertransport.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812983482

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1907610, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 91990175, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 57762239}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 34227936}}, "journalnr": "2020642746", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812983482"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 35433368, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 164000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 35269368}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 56556806, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 28732006}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 27824800}}, "sumEgenkapitalGjeld": 91990174}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 19161505, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 34510996}, "driftsresultat": 6967704, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 41478700}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 13704539, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 14472355}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 767816}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 20672243}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971712414 [navn] => ITO PALLPACK GRUPPEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812983482 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Konows gate 5"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0192", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 9176 Gru00f8nland"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0134", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?