Index

ITSENSE AS

Orgnr: 817758312

adresse: Steinanvegen 70

id

14293

organisasjonsnummer

817758312

navn

ITSENSE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-21

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Steinanvegen 70"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7049", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-09-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

817758312

navn

ITSENSE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Steinanvegen 70

forradrpostnr

7049

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

21.09.2016

stiftelsesdato

01.09.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

11.03.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

817758312

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2112255, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 329239, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 329239}}, "journalnr": "2020864359", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817758312"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 137373, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 107373}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 191866, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 191866}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 329239}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 137925, "totalresultat": 137925, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 892531}, "driftsresultat": 176649, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1069180}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 179, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 179}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 176828}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917829837 [navn] => ITSENSE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-10-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 817758312 [oppstartsdato] => 2016-10-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Steinanvegen 70"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7049", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?