Index

IVAR FAGERVOLL INVEST AS

Orgnr: 822146902

adresse: Vasstrandvegen 8

id

27007

organisasjonsnummer

822146902

navn

IVAR FAGERVOLL INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-31

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vasstrandvegen 8"], "kommune": "ÅLESUND", "landkode": "NO", "poststed": "ÅLESUND", "postnummer": "6011", "kommunenummer": "1507"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-11-30

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

822146902

navn

IVAR FAGERVOLL INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vasstrandvegen 8

forradrpostnr

6011

forradrpoststed

ÅLESUND

forradrkommnr

1507

forradrkommnavn

ÅLESUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

31.01.2019

stiftelsesdato

30.11.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

822146902

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 19884, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4746354, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1346479}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3399875}}, "journalnr": "2021143969", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822146902"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4745672, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 400050}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 4345622}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 682, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 682}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4746354}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 13825, "totalresultat": 13825, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 86357}, "driftsresultat": -86357, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 89582, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 89582}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3225}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922303460 [navn] => IVAR FAGERVOLL INVEST AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-02-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 822146902 [oppstartsdato] => 2019-01-21 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vasstrandvegen 8"], "kommune": "u00c5LESUND", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5LESUND", "postnummer": "6011", "kommunenummer": "1507"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?