Index

IVERIFY AS

Orgnr: 818654642

adresse: Haugan nord 8

id

16488

organisasjonsnummer

818654642

navn

IVERIFY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-03

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Haugan nord 8"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "JESSHEIM", "postnummer": "2069", "kommunenummer": "3033"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818654642

navn

IVERIFY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Haugan nord 8

forradrpostnr

2069

forradrpoststed

JESSHEIM

forradrkommnr

3033

forradrkommnavn

ULLENSAKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

03.03.2017

stiftelsesdato

17.02.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818654642

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 9224, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 87028, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 87028}}, "journalnr": "2021132519", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818654642"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 80507, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 95000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -14493}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6521, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 6521}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 87028}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 11809, "totalresultat": 11809, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 33061}, "driftsresultat": 11799, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 44860}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 10, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 10}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 11809}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918699376 [navn] => IVERIFY AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-03-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818654642 [oppstartsdato] => 2017-02-17 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Haugan nord 8"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "JESSHEIM", "postnummer": "2069", "kommunenummer": "3033"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?