Index

J.C. TRANSPORTSERVICE AS

Orgnr: 811747092

mobil: 922 90 546
adresse: Korsegårdveien 17B

id

509

organisasjonsnummer

811747092

navn

J.C. TRANSPORTSERVICE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-04

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "49.410", "beskrivelse": "Godstransport på vei"}

antallAnsatte

10

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Korsegårdveien 17B"], "kommune": "INDRE ØSTFOLD", "landkode": "NO", "poststed": "ASKIM", "postnummer": "1809", "kommunenummer": "3014"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811747092

navn

J.C. TRANSPORTSERVICE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Korsegårdveien 17B

forradrpostnr

1809

forradrpoststed

ASKIM

forradrkommnr

3014

forradrkommnavn

INDRE ØSTFOLD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

49.410

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

04.04.2013

stiftelsesdato

02.03.2013

tlf

tlf_mobil

922 90 546

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

10

ansatte_dato

11.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811747092

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2452781, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4117689, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1629651}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2488039}}, "journalnr": "2021422535", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811747092"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 421053, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 391053}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3696636, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2590132}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1106504}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4117689}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -236255, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 13456803}, "driftsresultat": -224954, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 13231849}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -77937, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 245}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 78182}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -302892}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911795159 [navn] => J.C. TRANSPORTSERVICE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-04-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "49.410", "beskrivelse": "Godstransport pu00e5 vei"} [antallAnsatte] => 10 [overordnetEnhet] => 811747092 [oppstartsdato] => 2013-03-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Korsegu00e5rdveien 17B"], "kommune": "INDRE u00d8STFOLD", "landkode": "NO", "poststed": "ASKIM", "postnummer": "1809", "kommunenummer": "3014"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?