Index

J. E. FREDHEIM AS

Orgnr: 812248332

adresse: Landgangen 7

id

1641

organisasjonsnummer

812248332

navn

J. E. FREDHEIM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Landgangen 7"], "kommune": "HARSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "HARSTAD", "postnummer": "9411", "kommunenummer": "5402"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812248332

navn

J. E. FREDHEIM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Landgangen 7

forradrpostnr

9411

forradrpoststed

HARSTAD

forradrkommnr

5402

forradrkommnavn

HARSTAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.09.2013

stiftelsesdato

05.08.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812248332

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2306915, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 149750, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 141057}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 8692}}, "journalnr": "2021347171", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812248332"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -178772, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 80000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -258772}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 328522, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 328522}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 149750}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -65465, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 83931}, "driftsresultat": -83931, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -83929}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 987794216 [navn] => J E FREDHEIM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2005-01-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812248332 [oppstartsdato] => 2005-01-26 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Landgangen 7"], "kommune": "HARSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "HARSTAD", "postnummer": "9411", "kommunenummer": "5402"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-09-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?