Index

JACK VALLERAUNE AS

Orgnr: 912123049

mobil: 941 30 300
adresse: Grønnlia 17

id

107889

organisasjonsnummer

912123049

navn

JACK VALLERAUNE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-25

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Grønnlia 17"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "BORGENHAUGEN", "postnummer": "1739", "kommunenummer": "3003"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-29

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

912123049

navn

JACK VALLERAUNE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Grønnlia 17

forradrpostnr

1739

forradrpoststed

BORGENHAUGEN

forradrkommnr

3003

forradrkommnavn

SARPSBORG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

25.06.2013

stiftelsesdato

29.04.2013

tlf

tlf_mobil

941 30 300

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

912123049

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1998339, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 36352507, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 12822830}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 23529677}}, "journalnr": "2020736882", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912123049"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 35481296, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 130000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 35351296}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 871211, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 819620}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 51591}}, "sumEgenkapitalGjeld": 36352507}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2438889, "totalresultat": 2438889, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6345105}, "driftsresultat": 1102960, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 7448065}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1657930, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1697373}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 39443}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2760890}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912127877 [navn] => JACK VALLERAUNE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 912123049 [oppstartsdato] => 2013-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gru00f8nnlia 17"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "BORGENHAUGEN", "postnummer": "1739", "kommunenummer": "3003"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?