Index

JACOBS VIINE AS

Orgnr: 812097792

adresse: Henrik Ibsens gate 60C

id

1300

organisasjonsnummer

812097792

navn

JACOBS VIINE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-20

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.341", "beskrivelse": "Engroshandel med vin og brennevin"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Henrik Ibsens gate 60C"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0255", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812097792

navn

JACOBS VIINE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Henrik Ibsens gate 60C

forradrpostnr

0255

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.341

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

20.06.2013

stiftelsesdato

10.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812097792

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2419835, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4621711, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4621711}}, "journalnr": "2021390907", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812097792"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1934323, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 83672}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1850651}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2687388, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2687388}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4621711}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1109050, "totalresultat": 1109050, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 9011850}, "driftsresultat": 1496916, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 10508766}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -163, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 401}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 564}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1496753}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919875461 [navn] => JACOBS VIINE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-11-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.341", "beskrivelse": "Engroshandel med vin og brennevin"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812097792 [oppstartsdato] => 2017-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Henrik Ibsens gate 60C"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0255", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?