Index

JAG PRODUKSJONER AS

Orgnr: 916005474

adresse: Storgata 13/15

id

194843

organisasjonsnummer

916005474

navn

JAG PRODUKSJONER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-09-30

naeringskode1

{"kode": "59.110", "beskrivelse": "Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 13/15"], "kommune": "BODØ", "landkode": "NO", "poststed": "BODØ", "postnummer": "8006", "kommunenummer": "1804"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-09-10

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 403"], "kommune": "BODØ", "landkode": "NO", "poststed": "BODØ", "postnummer": "8001", "kommunenummer": "1804"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

916005474

navn

JAG PRODUKSJONER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Storgata 13/15

forradrpostnr

8006

forradrpoststed

BODØ

forradrkommnr

1804

forradrkommnavn

BODØ

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 403

ppostnr

8001

ppoststed

BODØ

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

59.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

30.09.2015

stiftelsesdato

10.09.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

916005474

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 38140, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 17980, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 17980}}, "journalnr": "2021163136", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "916005474"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -4380, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -34380}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 22360, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 22360}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 17980}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1098, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 29718}, "driftsresultat": -1109, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 28609}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 11, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 11}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1098}}]

Reserver mot visning?