Index

JAHEMA AS

Orgnr: 811998532

mobil: 90609310
adresse: Holtveien 48A

id

1067

organisasjonsnummer

811998532

navn

JAHEMA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-18

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Holtveien 48A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1177", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-11

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811998532

navn

JAHEMA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Holtveien 48A

forradrpostnr

1177

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

18.07.2013

stiftelsesdato

11.03.2013

tlf

tlf_mobil

90609310

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811998532

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2426629, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 87914799, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 75212151}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 12702648}}, "journalnr": "2021396387", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811998532"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 79846963, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 6002032}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 73844931}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 8067836, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 8067836}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 87914799}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1805720, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 41684}, "driftsresultat": -41684, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1915240, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 14256493}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 12341253}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1873556}}]

Reserver mot visning?