Index

JAKOB DAHL MEJRUP AS

Orgnr: 819153272

adresse: Strandgaten 15

id

17856

organisasjonsnummer

819153272

navn

JAKOB DAHL MEJRUP AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-23

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Strandgaten 15"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5013", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-22

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819153272

navn

JAKOB DAHL MEJRUP AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Strandgaten 15

forradrpostnr

5013

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

23.06.2017

stiftelsesdato

22.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819153272

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2469325, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1104409, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 642839}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 461570}}, "journalnr": "2021440984", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819153272"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1104194, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 500000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 604194}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 215, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 215}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1104409}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -151883, "totalresultat": -151883, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1183645}, "driftsresultat": -194722, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 988923}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -194722}}]

Reserver mot visning?