Index

JAKOBS AS

Orgnr: 815564502

mobil: 934 38 795
adresse: Røddebakken 50

id

8882

organisasjonsnummer

815564502

navn

JAKOBS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-06-23

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.210", "beskrivelse": "Elektrisk installasjonsarbeid"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Røddebakken 50"], "kommune": "MELHUS", "landkode": "NO", "poststed": "MELHUS", "postnummer": "7224", "kommunenummer": "5028"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-06-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815564502

navn

JAKOBS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Røddebakken 50

forradrpostnr

7224

forradrpoststed

MELHUS

forradrkommnr

5028

forradrkommnavn

MELHUS

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

23.06.2015

stiftelsesdato

05.06.2015

tlf

tlf_mobil

934 38 795

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.02.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

815564502

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2162853, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 296722, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 296722}}, "journalnr": "2020916045", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815564502"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 162454, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 132454}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 134268, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 134268}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 296722}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 77207, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 422693}, "driftsresultat": 99753, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 522446}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -771, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 88}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 859}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 98982}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915631908 [navn] => JAKOBS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-07-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.210", "beskrivelse": "Elektrisk installasjonsarbeid"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 815564502 [oppstartsdato] => 2015-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ru00f8ddebakken 50"], "kommune": "MELHUS", "landkode": "NO", "poststed": "MELHUS", "postnummer": "7224", "kommunenummer": "5028"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?