Index

JAKOBSEN MASKIN OG DYKKERSERVICE AS

Orgnr: 913078063

tlf: 41 37 90 40
adresse: Kaigata 18B

id

128261

organisasjonsnummer

913078063

navn

JAKOBSEN MASKIN OG DYKKERSERVICE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-01-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "42.210", "beskrivelse": "Bygging av vann- og kloakkanlegg"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kaigata 18B"], "kommune": "VARDØ", "landkode": "NO", "poststed": "VARDØ", "postnummer": "9950", "kommunenummer": "5404"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-01-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

913078063

navn

JAKOBSEN MASKIN OG DYKKERSERVICE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kaigata 18B

forradrpostnr

9950

forradrpoststed

VARDØ

forradrkommnr

5404

forradrkommnavn

VARDØ

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

42.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

15.01.2014

stiftelsesdato

01.01.2014

tlf

41 37 90 40

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

913078063

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2321913, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2972167, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1796782}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1175385}}, "journalnr": "2021369716", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "913078063"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1162042, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1132042}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1810125, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 399946}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1410179}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2972167}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 61044, "totalresultat": 61044, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3781331}, "driftsresultat": 182680, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3964011}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -79324, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 234}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 79558}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 103356}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 994310135 [navn] => JAKOBSEN MASKIN OG DYKKERSERVICE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2009-07-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "42.210", "beskrivelse": "Bygging av vann- og kloakkanlegg"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 913078063 [oppstartsdato] => 2009-06-26 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kaigata 18B"], "kommune": "VARDu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "VARDu00d8", "postnummer": "9950", "kommunenummer": "5404"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2014-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?