Index

JAKT- OG ETTERSØKSOPPLÆRING AS

Orgnr: 812505432

mobil: 971 03 639
adresse: v/Rudi Sønnervik, Angedalsvegen 1355

id

2203

organisasjonsnummer

812505432

navn

JAKT- OG ETTERSØKSOPPLÆRING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-09

naeringskode1

{"kode": "85.599", "beskrivelse": "Annen undervisning ikke nevnt annet sted"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["v/Rudi Sønnervik", "Angedalsvegen 1355"], "kommune": "SUNNFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "FØRDE", "postnummer": "6811", "kommunenummer": "4647"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812505432

navn

JAKT- OG ETTERSØKSOPPLÆRING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

v/Rudi Sønnervik Angedalsvegen 1355

forradrpostnr

6811

forradrpoststed

FØRDE

forradrkommnr

4647

forradrkommnavn

SUNNFJORD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

85.599

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.10.2013

stiftelsesdato

12.09.2013

tlf

tlf_mobil

971 03 639

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812505432

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2229901, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 69881, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 19700}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 50181}}, "journalnr": "2021122957", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812505432"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 60862, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 59106}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1756}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 9019, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 517}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 8502}}, "sumEgenkapitalGjeld": 69881}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -9292, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 12361}, "driftsresultat": -11161, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1200}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 5, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -11156}}]

Reserver mot visning?