Index

JAKVAMME AS

Orgnr: 819278792

adresse: Tefrevegen 300

id

18169

organisasjonsnummer

819278792

navn

JAKVAMME AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-10

naeringskode1

{"kode": "86.221", "beskrivelse": "Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tefrevegen 300"], "kommune": "SUNNFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "FØRDE", "postnummer": "6811", "kommunenummer": "4647"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-27

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819278792

navn

JAKVAMME AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tefrevegen 300

forradrpostnr

6811

forradrpoststed

FØRDE

forradrkommnr

4647

forradrkommnavn

SUNNFJORD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.221

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

10.07.2017

stiftelsesdato

27.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.12.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

819278792

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2279715, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2072927, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 417796}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1655131}}, "journalnr": "2021305576", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819278792"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 852423, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 827993}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1220504, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1220504}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2072927}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 653054, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2778246}, "driftsresultat": 845335, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3623582}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -14660, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 14793}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 134}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 859995}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919373989 [navn] => NORDFJORD ØYRE NASE HALS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-08-05 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.221", "beskrivelse": "Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 819278792 [oppstartsdato] => 2017-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sjukehusvegen 14"], "kommune": "STAD", "landkode": "NO", "poststed": "NORDFJORDEID", "postnummer": "6770", "kommunenummer": "4649"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?