Index

JAM EIENDOM AS

Orgnr: 916004982

mobil: 900 89 073
adresse: Lyhaugen 22

id

194827

organisasjonsnummer

916004982

navn

JAM EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-09-30

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Lyhaugen 22"], "kommune": "STORD", "landkode": "NO", "poststed": "STORD", "postnummer": "5417", "kommunenummer": "4614"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-09-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

916004982

navn

JAM EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Lyhaugen 22

forradrpostnr

5417

forradrpoststed

STORD

forradrkommnr

4614

forradrkommnavn

STORD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

30.09.2015

stiftelsesdato

17.09.2015

tlf

tlf_mobil

900 89 073

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

916004982

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2590257, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4299646, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4220181}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 79465}}, "journalnr": "2021607226", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "916004982"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -610932, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 16834}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -627766}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4910578, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 4910578}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4299646}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -316267, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 147254}, "driftsresultat": -123418, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 23836}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -192850, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 8653}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 201503}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -316267}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 916010982 [navn] => JAM EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-10-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 916004982 [oppstartsdato] => 2015-09-17 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Lyhaugen 22"], "kommune": "STORD", "landkode": "NO", "poststed": "STORD", "postnummer": "5417", "kommunenummer": "4614"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?