Index

JAN GUNNAR EIDE AS

Orgnr: 819262322

adresse: Storgata 7

id

18131

organisasjonsnummer

819262322

navn

JAN GUNNAR EIDE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-06

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 7"], "kommune": "TIME", "landkode": "NO", "poststed": "BRYNE", "postnummer": "4340", "kommunenummer": "1121"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-09

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819262322

navn

JAN GUNNAR EIDE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Storgata 7

forradrpostnr

4340

forradrpoststed

BRYNE

forradrkommnr

1121

forradrkommnavn

TIME

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.07.2017

stiftelsesdato

09.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819262322

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2263851, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 581366, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 294115}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 287252}}, "journalnr": "2021226898", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819262322"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 59320, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 45000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 14320}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 522046, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 251699}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 270348}}, "sumEgenkapitalGjeld": 581366}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 209641, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 175497}, "driftsresultat": 222099, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 397596}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -12458, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2183}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 14642}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 209641}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 999421660 [navn] => JAN GUNNAR EIDE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-01-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819262322 [oppstartsdato] => 2011-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 7"], "kommune": "TIME", "landkode": "NO", "poststed": "BRYNE", "postnummer": "4340", "kommunenummer": "1121"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2017-04-30 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?