Index

JAN HELLEVIK AS

Orgnr: 811749672

adresse: Øvre Drøserudveg 100

id

517

organisasjonsnummer

811749672

navn

JAN HELLEVIK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Øvre Drøserudveg 100"], "kommune": "EIDSKOG", "landkode": "NO", "poststed": "ÅBOGEN", "postnummer": "2220", "kommunenummer": "3416"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811749672

navn

JAN HELLEVIK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Øvre Drøserudveg 100

forradrpostnr

2220

forradrpoststed

ÅBOGEN

forradrkommnr

3416

forradrkommnavn

EIDSKOG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

27.04.2013

stiftelsesdato

01.02.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

26.10.2015

regnskap

regnskap #0

orgnr

811749672

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2354911, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 767174, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 26044}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 741130}}, "journalnr": "2021409428", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811749672"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 340979, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30034}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 310945}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 426195, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 425965}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 230}}, "sumEgenkapitalGjeld": 767174}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 304075, "totalresultat": 304075, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1507405}, "driftsresultat": 386307, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1893712}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3469, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4610}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1142}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 389775}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911911132 [navn] => JAN HELLEVIK AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-05-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 811749672 [oppstartsdato] => 2013-02-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8vre Dru00f8serudveg 100"], "kommune": "EIDSKOG", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5BOGEN", "postnummer": "2220", "kommunenummer": "3416"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?