Index

JANO AS

Orgnr: 811744522

adresse: Mildegeilen 21

id

505

organisasjonsnummer

811744522

navn

JANO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-25

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Mildegeilen 21"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "HJELLESTAD", "postnummer": "5259", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811744522

navn

JANO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Mildegeilen 21

forradrpostnr

5259

forradrpoststed

HJELLESTAD

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

25.03.2013

stiftelsesdato

01.03.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811744522

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1935130, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1271599, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 819284}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 452315}}, "journalnr": "2020673742", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811744522"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1106418, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1076418}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 165180, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 151925}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 13255}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1271599}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 249483, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 101756}, "driftsresultat": -101756, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 351239, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 351315}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 76}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 249483}}]

Reserver mot visning?