Index

JANSEN BYGGSERVICE AS

Orgnr: 820412842

mobil: 976 75 122
adresse: Dr.Møllersvei 1

id

21292

organisasjonsnummer

820412842

navn

JANSEN BYGGSERVICE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-02-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

10

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Dr.Møllersvei 1"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "FREDRIKSTAD", "postnummer": "1617", "kommunenummer": "3004"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-01-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

820412842

navn

JANSEN BYGGSERVICE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Dr.Møllersvei 1

forradrpostnr

1617

forradrpoststed

FREDRIKSTAD

forradrkommnr

3004

forradrkommnavn

FREDRIKSTAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

27.02.2018

stiftelsesdato

01.01.2018

tlf

tlf_mobil

976 75 122

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

10

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

820412842

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2321825, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2207210, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 389738}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1817472}}, "journalnr": "2021369566", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "820412842"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 574880, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 544880}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1632330, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1481307}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 151023}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2207210}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 529818, "totalresultat": 529818, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5358837}, "driftsresultat": 699971, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 6058808}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -20148, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 34}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 20182}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 679823}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 996295028 [navn] => JANSENS BYGGSERVICE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2010-12-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 10 [overordnetEnhet] => 820412842 [oppstartsdato] => 2010-10-12 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Dr.Mu00f8llersvei 1"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "FREDRIKSTAD", "postnummer": "1617", "kommunenummer": "3004"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2018-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?