Index

JÆREN BILVERKSTED AS

Orgnr: 811743402

adresse: Solavegen 23

id

503

organisasjonsnummer

811743402

navn

JÆREN BILVERKSTED AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-25

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Solavegen 23"], "kommune": "KLEPP", "landkode": "NO", "poststed": "KLEPPE", "postnummer": "4351", "kommunenummer": "1120"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-04

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811743402

navn

JÆREN BILVERKSTED AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Solavegen 23

forradrpostnr

4351

forradrpoststed

KLEPPE

forradrkommnr

1120

forradrkommnavn

KLEPP

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

45.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

25.03.2013

stiftelsesdato

04.02.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

12.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811743402

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2380969, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2176024, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 128699}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2047325}}, "journalnr": "2021323127", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811743402"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1292286, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 200000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1092286}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 883738, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 824927}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 58811}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2176024}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 891965, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 12837269}, "driftsresultat": 1146904, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 13984173}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -3312, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 262}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3574}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1143592}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 997035518 [navn] => JÆREN BILVERKSTED AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2011-06-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 811743402 [oppstartsdato] => 2011-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Solavegen 23"], "kommune": "KLEPP", "landkode": "NO", "poststed": "KLEPPE", "postnummer": "4351", "kommunenummer": "1120"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-07-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?