Index

JÆRGYNEKOLOGANE AS

Orgnr: 817784542

adresse: Arne Garborgs veg 15

id

14350

organisasjonsnummer

817784542

navn

JÆRGYNEKOLOGANE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-27

naeringskode1

{"kode": "86.221", "beskrivelse": "Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Arne Garborgs veg 15"], "kommune": "TIME", "landkode": "NO", "poststed": "BRYNE", "postnummer": "4344", "kommunenummer": "1121"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-09-12

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 456"], "kommune": "TIME", "landkode": "NO", "poststed": "BRYNE", "postnummer": "4349", "kommunenummer": "1121"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

817784542

navn

JÆRGYNEKOLOGANE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Arne Garborgs veg 15

forradrpostnr

4344

forradrpoststed

BRYNE

forradrkommnr

1121

forradrkommnavn

TIME

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 456

ppostnr

4349

ppoststed

BRYNE

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.221

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

27.09.2016

stiftelsesdato

12.09.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

11.03.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

817784542

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2291765, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 828067, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 121679}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 706388}}, "journalnr": "2021324855", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817784542"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 307535, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 200000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 107535}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 520532, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 520532}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 828067}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1968, "totalresultat": 1968, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2190301}, "driftsresultat": 4839, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2195140}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2297, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 146}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2443}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2542}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917854009 [navn] => JÆRGYNEKOLOGANE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-10-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.221", "beskrivelse": "Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 817784542 [oppstartsdato] => 2017-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Arne Garborgs veg 15"], "kommune": "TIME", "landkode": "NO", "poststed": "BRYNE", "postnummer": "4344", "kommunenummer": "1121"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 456"], "kommune": "TIME", "landkode": "NO", "poststed": "BRYNE", "postnummer": "4349", "kommunenummer": "1121"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?