Index

JÆRKOKKEN AS

Orgnr: 815540662

tlf: 97 76 48 33
adresse: Meierigata 4

id

8818

organisasjonsnummer

815540662

navn

JÆRKOKKEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-06-23

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"}

antallAnsatte

15

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Meierigata 4"], "kommune": "TIME", "landkode": "NO", "poststed": "BRYNE", "postnummer": "4340", "kommunenummer": "1121"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-05-28

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 294"], "kommune": "TIME", "landkode": "NO", "poststed": "BRYNE", "postnummer": "4349", "kommunenummer": "1121"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815540662

navn

JÆRKOKKEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Meierigata 4

forradrpostnr

4340

forradrpoststed

BRYNE

forradrkommnr

1121

forradrkommnavn

TIME

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 294

ppostnr

4349

ppoststed

BRYNE

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

23.06.2015

stiftelsesdato

28.05.2015

tlf

97 76 48 33

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

15

ansatte_dato

12.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

815540662

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2398659, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2809393, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 289236}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2520157}}, "journalnr": "2021354881", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815540662"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1024093, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 42857}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 981236}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1785300, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1613456}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 171844}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2809393}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 224847, "totalresultat": 224847, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5901258}, "driftsresultat": 293328, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 6194587}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -4766, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 430}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 5196}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 288562}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 989392743 [navn] => JÆRKOKKEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2006-01-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"} [antallAnsatte] => 15 [overordnetEnhet] => 815540662 [oppstartsdato] => 2005-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Meierigata 4"], "kommune": "TIME", "landkode": "NO", "poststed": "BRYNE", "postnummer": "4340", "kommunenummer": "1121"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 294"], "kommune": "TIME", "landkode": "NO", "poststed": "BRYNE", "postnummer": "4349", "kommunenummer": "1121"} [datoEierskifte] => 2015-06-25 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?