Index

JARLE BØRRESTAD AS

Orgnr: 814949362

mobil: 916 21 080
adresse: Kuholmsveien 20B

id

7424

organisasjonsnummer

814949362

navn

JARLE BØRRESTAD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-10

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kuholmsveien 20B"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4631", "kommunenummer": "4204"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

814949362

navn

JARLE BØRRESTAD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kuholmsveien 20B

forradrpostnr

4631

forradrpoststed

KRISTIANSAND S

forradrkommnr

4204

forradrkommnavn

KRISTIANSAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

10.02.2015

stiftelsesdato

12.01.2015

tlf

tlf_mobil

916 21 080

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

13.10.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

814949362

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1946874, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 17844901, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 17538213}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 306687}}, "journalnr": "2020685840", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814949362"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 715914, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 530000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 185914}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 17128987, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 50787}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 17078200}}, "sumEgenkapitalGjeld": 17844901}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 46316, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1082293}, "driftsresultat": 713807, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1796100}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -654429, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 204}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 654633}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 59378}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914959357 [navn] => JARLE BØRRESTAD AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-02-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 814949362 [oppstartsdato] => 2015-01-12 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kuholmsveien 20B"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4631", "kommunenummer": "4204"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?