Index

JARLSBERG BOLIG AS

Orgnr: 815561732

mobil: 917 32 460
adresse: Industriveien 2A

id

8875

organisasjonsnummer

815561732

navn

JARLSBERG BOLIG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-06-19

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Industriveien 2A"], "kommune": "TØNSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "REVETAL", "postnummer": "3174", "kommunenummer": "3803"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-06-10

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 67"], "kommune": "TØNSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "REVETAL", "postnummer": "3164", "kommunenummer": "3803"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815561732

navn

JARLSBERG BOLIG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Industriveien 2A

forradrpostnr

3174

forradrpoststed

REVETAL

forradrkommnr

3803

forradrkommnavn

TØNSBERG

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 67

ppostnr

3164

ppoststed

REVETAL

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.06.2015

stiftelsesdato

10.06.2015

tlf

tlf_mobil

917 32 460

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815561732

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2566711, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 392142, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 39482}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 352660}}, "journalnr": "2021550827", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815561732"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 208929, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 108929}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 183212, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 183212}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 392142}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -41941, "totalresultat": -41941, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 53901}, "driftsresultat": -53901, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 131, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 131}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -53770}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915599745 [navn] => JARLSBERG BOLIG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-06-29 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815561732 [oppstartsdato] => 2015-06-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Industriveien 2A"], "kommune": "Tu00d8NSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "REVETAL", "postnummer": "3174", "kommunenummer": "3803"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 67"], "kommune": "Tu00d8NSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "REVETAL", "postnummer": "3164", "kommunenummer": "3803"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?