Index

JB EIENDOM AS

Orgnr: 819077002

adresse: Tungarden 50

id

17675

organisasjonsnummer

819077002

navn

JB EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-04

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tungarden 50"], "kommune": "KARMØY", "landkode": "NO", "poststed": "ÅKREHAMN", "postnummer": "4270", "kommunenummer": "1149"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819077002

navn

JB EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tungarden 50

forradrpostnr

4270

forradrpoststed

ÅKREHAMN

forradrkommnr

1149

forradrkommnavn

KARMØY

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

04.07.2017

stiftelsesdato

10.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819077002

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 67502, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2480971, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2302376}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 178595}}, "journalnr": "2021198651", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819077002"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 265298, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 500000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -234702}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2215673, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3725}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2211948}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2480971}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 36836, "totalresultat": 36836, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 42700}, "driftsresultat": 137300, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 180000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -100464, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 57}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 100521}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 36836}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919352302 [navn] => JB EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-07-31 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819077002 [oppstartsdato] => 2017-06-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tungarden 50"], "kommune": "KARMu00d8Y", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5KREHAMN", "postnummer": "4270", "kommunenummer": "1149"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?