Index

JB GARTNERI AS

Orgnr: 922031207

adresse: Hanasandveien 548

id

362903

organisasjonsnummer

922031207

navn

JB GARTNERI AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "01.190", "beskrivelse": "Dyrking av ettårige vekster ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hanasandveien 548"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "RENNESØY", "postnummer": "4150", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-12-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

922031207

navn

JB GARTNERI AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hanasandveien 548

forradrpostnr

4150

forradrpoststed

RENNESØY

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

01.190

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.01.2019

stiftelsesdato

15.12.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

922031207

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 19438, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 586603, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 79353}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 507250}}, "journalnr": "2021144727", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "922031207"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -251343, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 19430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -270773}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 837945, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 837945}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 586603}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 162276, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3003538}, "driftsresultat": 205907, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3209445}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2139, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2139}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 208046}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922053774 [navn] => JB GARTNERI AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-01-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "01.190", "beskrivelse": "Dyrking av ettu00e5rige vekster ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 922031207 [oppstartsdato] => 2019-01-09 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hanasandveien 548"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "RENNESu00d8Y", "postnummer": "4150", "kommunenummer": "1103"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?