Index

JCP ARENA AS

Orgnr: 819331162

adresse: Akersbakken 10

id

18340

organisasjonsnummer

819331162

navn

JCP ARENA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-24

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "73.110", "beskrivelse": "Reklamebyråer"}

antallAnsatte

17

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Akersbakken 10"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0172", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-28

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819331162

navn

JCP ARENA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Akersbakken 10

forradrpostnr

0172

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

73.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

24.07.2017

stiftelsesdato

28.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

17

ansatte_dato

11.03.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

819331162

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1930740, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 275425, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 275425}}, "journalnr": "2020668960", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819331162"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -402243, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -502243}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 677669, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 677669}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 275425}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -161977, "totalresultat": -161977, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4283358}, "driftsresultat": -149390, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4133967}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -12586, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 97}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 12683}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -161977}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919443863 [navn] => JCP ARENA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-08-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "73.110", "beskrivelse": "Reklamebyru00e5er"} [antallAnsatte] => 17 [overordnetEnhet] => 819331162 [oppstartsdato] => 2017-08-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Akersbakken 10"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0172", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?