Index

JEAR AS

Orgnr: 812543202

adresse: Vollsåsen terrasse 1

id

2308

organisasjonsnummer

812543202

navn

JEAR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-07

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vollsåsen terrasse 1"], "kommune": "HOLMESTRAND", "landkode": "NO", "poststed": "HOLMESTRAND", "postnummer": "3086", "kommunenummer": "3802"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812543202

navn

JEAR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vollsåsen terrasse 1

forradrpostnr

3086

forradrpoststed

HOLMESTRAND

forradrkommnr

3802

forradrkommnavn

HOLMESTRAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

07.10.2013

stiftelsesdato

10.09.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

13.10.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

812543202

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 62168, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 401982, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 401982}}, "journalnr": "2021192754", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812543202"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 280901, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 250901}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 121081, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 121081}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 401982}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 124343, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 743770}, "driftsresultat": 131667, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 875437}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 539}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 539}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 131667}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912559483 [navn] => JEAR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-10-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812543202 [oppstartsdato] => 2013-09-19 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vollsu00e5sen terrasse 1"], "kommune": "HOLMESTRAND", "landkode": "NO", "poststed": "HOLMESTRAND", "postnummer": "3086", "kommunenummer": "3802"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?