Index

JED AS

Orgnr: 812197932

adresse: Haakon VIIs gate 1

id

1551

organisasjonsnummer

812197932

navn

JED AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-09

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Haakon VIIs gate 1"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0161", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-01

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Pb 1358 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0113", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812197932

navn

JED AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Haakon VIIs gate 1

forradrpostnr

0161

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Pb 1358 Vika

ppostnr

0113

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.07.2013

stiftelsesdato

01.07.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812197932

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2072599, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 18754555, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2934945}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 15819610}}, "journalnr": "2020821535", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812197932"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 12635624, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1243983}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 11391641}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6118931, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 6118931}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 18754555}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2339598, "totalresultat": 2339598, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 65714}, "driftsresultat": -65714, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2405312, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2502444}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 97132}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2339598}}]

Reserver mot visning?