Index

JEFFREYS AS

Orgnr: 912028461

mobil: 911 81 558
adresse: Kringsjåveien 7A

id

105667

organisasjonsnummer

912028461

navn

JEFFREYS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-10

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kringsjåveien 7A"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "JAR", "postnummer": "1358", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

912028461

navn

JEFFREYS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kringsjåveien 7A

forradrpostnr

1358

forradrpoststed

JAR

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

10.06.2013

stiftelsesdato

01.03.2013

tlf

tlf_mobil

911 81 558

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

18.01.2014

regnskap

regnskap #0

orgnr

912028461

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2038431, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1270100, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 40000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1230100}}, "journalnr": "2020786936", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912028461"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 922542, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 16000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 906542}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 347558, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 347558}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1270100}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 848180, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1000879}, "driftsresultat": -493679, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 507200}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1341860, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1342815}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 955}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 848180}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911688646 [navn] => JEFFREYS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-03-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 912028461 [oppstartsdato] => 2011-01-06 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kringsju00e5veien 7A"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "JAR", "postnummer": "1358", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-03-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?