Index

JEJAA AS

Orgnr: 812538322

adresse: Dannevikveien 1

id

2293

organisasjonsnummer

812538322

navn

JEJAA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-24

naeringskode1

{"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Dannevikveien 1"], "kommune": "FLEKKEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "FLEKKEFJORD", "postnummer": "4405", "kommunenummer": "4207"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-30

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812538322

navn

JEJAA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Dannevikveien 1

forradrpostnr

4405

forradrpoststed

FLEKKEFJORD

forradrkommnr

4207

forradrkommnavn

FLEKKEFJORD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

56.101

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

24.10.2013

stiftelsesdato

30.07.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812538322

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2024213, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1231015, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 923360}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 307655}}, "journalnr": "2020770084", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812538322"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -48610, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 50000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -98610}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1279625, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 690855}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 588770}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1231015}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -24327, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 18846}, "driftsresultat": -18846, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -12342, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 12342}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -31188}}]

Reserver mot visning?