Index

JEMAR HOLDING AS

Orgnr: 814859592

adresse: Heierstuveien 1E

id

7214

organisasjonsnummer

814859592

navn

JEMAR HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-01-26

naeringskode1

{"kode": "87.202", "beskrivelse": "Omsorgsinstitusjoner for rusmiddelmisbrukere"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Heierstuveien 1E"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0873", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-10-25

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814859592

navn

JEMAR HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Heierstuveien 1E

forradrpostnr

0873

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

87.202

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

26.01.2015

stiftelsesdato

25.10.2014

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

814859592

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2318087, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1552856, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 750000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 802856}}, "journalnr": "2021365676", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814859592"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1552856, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1522856}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1552856}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -845220, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 403712}, "driftsresultat": -403712, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -441508, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 472384}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 913892}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -845220}}]

Reserver mot visning?