Index

JENS EIDE AS

Orgnr: 886383932

tlf: 37 27 09 66
adresse: Gaupemyrheia 16

id

68723

organisasjonsnummer

886383932

navn

JENS EIDE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2003-12-23

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "10.110", "beskrivelse": "Bearbeiding og konservering av kjøtt"}

antallAnsatte

87

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gaupemyrheia 16"], "kommune": "LILLESAND", "landkode": "NO", "poststed": "LILLESAND", "postnummer": "4790", "kommunenummer": "4215"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2003-12-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

886383932

navn

JENS EIDE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gaupemyrheia 16

forradrpostnr

4790

forradrpoststed

LILLESAND

forradrkommnr

4215

forradrkommnavn

LILLESAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

10.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

23.12.2003

stiftelsesdato

05.12.2003

tlf

37 27 09 66

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

87

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

886383932

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2426121, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 36482491, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 9039010}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 27443481}}, "journalnr": "2021395381", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "886383932"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 15408765, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 15308765}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 21073726, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 14943241}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 6130484}}, "sumEgenkapitalGjeld": 36482491}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 4630013, "totalresultat": 4630013, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 142071838}, "driftsresultat": 5892389, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 147964228}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -263461, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 182254}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 445715}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 5628928}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 886396732 [navn] => JENS EIDE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2003-12-30 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "10.110", "beskrivelse": "Bearbeiding og konservering av kju00f8tt"} [antallAnsatte] => 87 [overordnetEnhet] => 886383932 [oppstartsdato] => 2004-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gaupemyrheia 16"], "kommune": "LILLESAND", "landkode": "NO", "poststed": "LILLESAND", "postnummer": "4790", "kommunenummer": "4215"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "LILLESAND", "landkode": "NO", "poststed": "LILLESAND", "postnummer": "4790", "kommunenummer": "4215"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?