Index

JESSHEIM BILPLEIE AS

Orgnr: 819155372

adresse: Maria Dehlis vei 51A

id

17865

organisasjonsnummer

819155372

navn

JESSHEIM BILPLEIE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-22

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Maria Dehlis vei 51A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1084", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819155372

navn

JESSHEIM BILPLEIE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Maria Dehlis vei 51A

forradrpostnr

1084

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

45.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

22.06.2017

stiftelsesdato

05.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

11.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

819155372

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2270367, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 662393, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 87788}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 574605}}, "journalnr": "2021290878", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819155372"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 33260, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 250000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -216740}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 629133, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 289738}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 339395}}, "sumEgenkapitalGjeld": 662393}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 45392, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1508798}, "driftsresultat": 65867, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1574665}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -20476, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 67167}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 87642}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 45392}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919283408 [navn] => JESSHEIM BILPLEIE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-07-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 819155372 [oppstartsdato] => 2017-08-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Lu00d8RENSKOG STORSENTER", "Gamleveien 88"], "kommune": "Lu00d8RENSKOG", "landkode": "NO", "poststed": "Lu00d8RENSKOG", "postnummer": "1461", "kommunenummer": "3029"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?