Index

JHE INVEST AS

Orgnr: 922031215

adresse: Kroppanmarka 121

id

362904

organisasjonsnummer

922031215

navn

JHE INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-09

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kroppanmarka 121"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TILLER", "postnummer": "7075", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-12-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

922031215

navn

JHE INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kroppanmarka 121

forradrpostnr

7075

forradrpoststed

TILLER

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.01.2019

stiftelsesdato

12.12.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

922031215

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2393853, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 727599, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 705980}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 21619}}, "journalnr": "2021436654", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "922031215"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3742, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -20688}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 723857, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 723857}}, "sumEgenkapitalGjeld": 727599}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -15924, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 10701}, "driftsresultat": -10701, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -5223, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 9}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 5232}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -15924}}]

Reserver mot visning?