Index

JIT AS

Orgnr: 917790868

adresse: c/o Jan Inge Thesen, Øvre Smestadvei 2A

id

238780

organisasjonsnummer

917790868

navn

JIT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-10-31

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Jan Inge Thesen", "Øvre Smestadvei 2A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0378", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-06-30

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

917790868

navn

JIT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Jan Inge Thesen Øvre Smestadvei 2A

forradrpostnr

0378

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

31.10.2016

stiftelsesdato

30.06.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

917790868

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2153939, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 773825, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 400000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 373825}}, "journalnr": "2020931064", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "917790868"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 373825, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 343825}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 400000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 400000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 773825}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 199341, "driftsresultat": {"driftskostnad": {}, "driftsresultat": 0, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 199341, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 199341}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 199341}}]

Reserver mot visning?