Index

JM HANSEN EIENDOM AS

Orgnr: 815641582

adresse: Grønnegata 53

id

9078

organisasjonsnummer

815641582

navn

JM HANSEN EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-07-10

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Grønnegata 53"], "kommune": "TROMSØ", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSØ", "postnummer": "9008", "kommunenummer": "5401"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-06-17

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 83"], "kommune": "TROMSØ", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSØ", "postnummer": "9251", "kommunenummer": "5401"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

815641582

navn

JM HANSEN EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Grønnegata 53

forradrpostnr

9008

forradrpoststed

TROMSØ

forradrkommnr

5401

forradrkommnavn

TROMSØ

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 83

ppostnr

9251

ppoststed

TROMSØ

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

10.07.2015

stiftelsesdato

17.06.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

815641582

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2594749, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 126135913, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 103258732}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 22877180}}, "journalnr": "2021584233", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815641582"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 40234485, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 19331914}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 20902571}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 85901428, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 6720600}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 79180828}}, "sumEgenkapitalGjeld": 126135913}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 4211498, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 9420347}, "driftsresultat": 7391916, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 16812263}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1813486, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 997975}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2811461}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 5578430}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 815685202 [navn] => JM HANSEN EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-07-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 815641582 [oppstartsdato] => 2015-06-17 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gru00f8nnegata 53"], "kommune": "TROMSu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSu00d8", "postnummer": "9008", "kommunenummer": "5401"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 83"], "kommune": "TROMSu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSu00d8", "postnummer": "9251", "kommunenummer": "5401"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?