Index

JOACHIM HOLAND FYSIOTERAPI AS

Orgnr: 912877477

adresse: Sørlandsbadet, Rosfjord

id

124538

organisasjonsnummer

912877477

navn

JOACHIM HOLAND FYSIOTERAPI AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-12-12

naeringskode1

{"kode": "86.902", "beskrivelse": "Fysioterapitjeneste"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sørlandsbadet", "Rosfjord"], "kommune": "LYNGDAL", "landkode": "NO", "poststed": "LYNGDAL", "postnummer": "4580", "kommunenummer": "4225"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-11-13

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kallhammerveien 5"], "kommune": "LINDESNES", "landkode": "NO", "poststed": "MANDAL", "postnummer": "4514", "kommunenummer": "4205"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912877477

navn

JOACHIM HOLAND FYSIOTERAPI AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sørlandsbadet Rosfjord

forradrpostnr

4580

forradrpoststed

LYNGDAL

forradrkommnr

4225

forradrkommnavn

LYNGDAL

forradrland

Norge

postadresse

Kallhammerveien 5

ppostnr

4514

ppoststed

MANDAL

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.902

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.12.2013

stiftelsesdato

13.11.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.01.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

912877477

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2373603, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 613923, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 22000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 591923}}, "journalnr": "2021421339", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912877477"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 425499, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 395499}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 188424, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 188424}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 613923}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 104332, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1104982}, "driftsresultat": 146375, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1251357}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -12154, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 72}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 12227}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 134221}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912895866 [navn] => JOACHIM HOLAND FYSIOTERAPI AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-12-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.902", "beskrivelse": "Fysioterapitjeneste"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 912877477 [oppstartsdato] => 2013-11-13 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Su00f8rlandsbadet", "Rosfjord"], "kommune": "LYNGDAL", "landkode": "NO", "poststed": "LYNGDAL", "postnummer": "4580", "kommunenummer": "4225"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kallhammerveien 5"], "kommune": "LINDESNES", "landkode": "NO", "poststed": "MANDAL", "postnummer": "4514", "kommunenummer": "4205"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?