Index

JOBCATCHER AS

Orgnr: 919128674

adresse: c/o OG-S AS, Skagenkaien 35-37

id

274038

organisasjonsnummer

919128674

navn

JOBCATCHER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-13

naeringskode1

{"kode": "85.599", "beskrivelse": "Annen undervisning ikke nevnt annet sted"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o OG-S AS", "Skagenkaien 35-37"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4006", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

919128674

navn

JOBCATCHER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o OG-S AS Skagenkaien 35-37

forradrpostnr

4006

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

85.599

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

13.06.2017

stiftelsesdato

12.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

919128674

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2075935, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1400, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1400}}, "journalnr": "2020832988", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "919128674"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1400, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 60000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -58600}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 0}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1400}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -23667, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 30285}, "driftsresultat": -23673, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 6612}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 6, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -23667}}]

Reserver mot visning?